Udruga 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine

Udruga 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida I. skupine

Ostvarivanje prava iz Zakona o povlasticama u prometu za osobe s invaliditetom

A)           VRSTE POVLASTICA

- ŽELJEZNIČKI PUTNIČKI PRIJEVOZ

- POMORSKI PUTNIČKI PRIJEVOZ

- OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA OSOBA S INVALIDITETOM

- OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA CESTARINE OSOBA S INVALIDITETOM

- PRAVO NA KORIŠTENJE PARKIRALIŠTA OBILJEŽENIH ZNAKOM PRISTUPAČNOSTI

- PRAVA NA TEMELJU EUROPSKE  ISKAZNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

B)           NAČIN IZDAVANJA NACIONALNE ISKAZNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

C)           NAČIN IZDAVANJA EUROPSKE ISKAZNICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

D)           NAČIN IZDAVANJA EUROPSKE PARKIRALIŠNE KARTE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

E)            NAČIN IZDAVANJA PARKIRALIŠNE KARTE UDRUGE


images/dokumenti/zakon-o-povlasticama-u-prometu-pregled-prava-i-nacina-ostvarivanja.pdf